5. marts 2019

Goodwill ved handler af lægepraksis viser en svag stigning

Antallet af praksishandler i 2018 for læger er på det højeste niveau i 10 år

Antallet af praksishandler i 2018 for læger er på det højeste niveau i 10 år ifølge PLO’s seneste opgørelse af praksishandler og goodwillprocenter for 2018. Tallene viser også, at der er et fald i antallet af nulhandler, men til gengæld er antallet af praksis, som lukker uden en køber, på det højeste i 8 år. Samlet udgør de således ca. 26% af de samlede handler mod ca. 33% i 2017. Der er derfor en vis bedring at spore i relation til handlen med praksis, om end der er en vis geografisk spredning.

Den gennemsnitlige goodwillprocent for læger er tilsvarende forbedret i 2018 i forhold til 2017 – dog kun marginalt, og ligger for 2018 på 38,2% mod 37,5% i 2017 målt på alle handler inklusive nulhandler. Hvis der ses bort fra nulhandler, er der faktisk generelt set hovedsageligt et fald i den gennemsnitlige goodwill procent. Dette skal dog ses i lyset af, at antallet af nulhandler er faldende, hvorfor der alt andet lige er flere handler med goodwill, om end ikke alle nødvendigvis ligger i den høje ende.

Der er stadig store forskelle på såvel antallet af praksishandler som på niveauet for goodwill på regionsniveau. Således ligger Region Hovedstaden stadig højest i antallet af praksishandler og Region Midtjylland i forhold til goodwillprocenten, hvor der har været handel med maksimal goodwill, imens Region Sjælland ligger lavest med antal handler, og Region Nordjylland stadig ligger lavest i forhold til goodwillprocenten.

Ønsker du yderligere uddybning eller at have en branchekendt og kompetent revisor med på råd ved enten køb eller salg af lægepraksis? Hos Redmarks sundhedsafdeling har vi mange års erfaring som sparringspartner ved netop praksishandler. For nærmere info, kontakt statsautoriseret revisor Steen Jensen på tlf. 41 86 56 24 eller på sj@redmark.dk.

Tak for din tilmelding

Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev, og du vil løbende modtage relevante nyheder om regnskab,revision, skat, moms, afgifter og økonomi generelt. Herudover vil du modtage løbende nyheder om Redmark.

Læs mere om Redmark på vores hjemmeside, og husk på, at du altid er velkommen til at kontakte os.

icon-close