16. maj 2017

Goodwill ved handler af lægepraksis falder igen

Antallet af praksishandler for læger holder niveauet i forhold til 2015 ifølge PLO’s seneste opgørelse af praksishandler og goodwillprocenter for 2016.

Antallet af praksishandler for læger holder niveauet i forhold til 2015 ifølge PLO’s seneste opgørelse af praksishandler og goodwillprocenter for 2016. Tallene viser også, at der er en stigning i antallet af nulhandler og i antallet af praksis, som lukker uden en køber. De udgør således ca. 28% af de samlede handler mod ca. 22% i 2015.

Den gennemsnitlige goodwillprocent for læger er derimod faldende i 2016 og har nået et nyt lavpunkt gennem de sidste 10 år, og ligger for 2016 på 44,0% mod 48,2% i 2015 målt på alle handler inklusive nulhandler.

Der er stadig store forskelle på såvel antallet af praksishandler som niveauet for goodwill på regionsniveau. Således ligger Region Hovedstaden højest i antallet af praksishandler og Region Midtjylland i forhold til goodwillprocenten. For begge områder ligger Region Nordjylland stadig lavest.

Ønsker du yderligere uddybning eller at have en branchekendt og kompetent revisor med på råd ved enten køb eller salg af lægepraksis? Hos Redmarks sundhedsafdeling har vi mange års erfaring som sparringspartner ved netop praksishandler. For nærmere info, kontakt statsautoriseret revisor Steen Jensen på tlf. 41 86 56 24 eller på sj@redmark.dk.

Tak for din tilmelding

Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev, og du vil løbende modtage relevante nyheder om regnskab,revision, skat, moms, afgifter og økonomi generelt. Herudover vil du modtage løbende nyheder om Redmark.

Læs mere om Redmark på vores hjemmeside, og husk på, at du altid er velkommen til at kontakte os.

icon-close