4. april 2017

Fri bil - kan det betale sig?

Selskabsform
Når en klinikejer, der driver virksomhed i selskabsform, får stillet firmabil til rådighed til privat kørsel, så vil selskabet kunne fratrække alle omkostninger på bilen, hvorimod ejeren vil blive beskattet af fri bil via lønnen. Som alternativ til firmabilen er kørsel i privat bil med kørselsgodtgørelse for erhvervsmæssig kørsel.

Fordelingen mellem den erhvervsmæssige og private kørsel vil ofte være en afgørende faktor for, om det er mest økonomisk fordelagtig for en klinikejer at vælge fri bil fremfor kørsel i privat bil. Jo mere den private kørsel udgør, jo mere taler det for at vælge fri bil.

I den situation hvor selskabet stiller fri bil til rådighed findes der forskellige anskaffelsesformer, som bør medtages i ens overvejelser. Anskaffelse kan ske ved køb, erhvervsleasing, flexleasing eller splitleasing. Et leasingengagement kan have flere fordele for selskabet f.eks. vished om vedligeholdelsesudgifter, likviditetsforskydning, lavere beskatningsgrundlag og visse fordele ved dyre biler. Leasingkonstruktioner findes i mange former og aftales med et leasingselskab. Vi anbefaler at udkast til leasingaftale gennemgås med din revisor i forbindelse med valg af bilordning.  

Herudover er der en række andre forhold, som ligeledes bør inddrages i beslutningen, hvorfor der bør foretages beregninger i de konkrete situationer.

Selvstændig erhvervsdrivende
Såfremt klinikejeren er selvstændig erhvervsdrivende, kan man vælge at lade bilen indgå i virksomhedsordningen eller holde bilen udenfor.  Hvis man vælger at lade bilen indgå i virksomhedsordningen, kan alle omkostninger på bilen fratrækkes i virksomhedsregnskabet, mens ejeren beskattes af den private kørsel efter reglerne om fri bil.

Vælger klinikejeren at holde bilen udenfor virksomhedsordningen, kan man få godtgørelse efter satsen for kørselsgodtgørelse eller godtgørelse for faktiske omkostninger. Her skal man dog være særlig opmærksom på, at SKAT kan stille krav om førelse af kørebog.

Hvilken ordning der skattemæssigt er den optimale for ejeren, afhænger af forholdet mellem erhvervsmæssig kørsel og privat kørsel, samt niveauet for de faktiske omkostninger til driften af den bil, som ejeren ønsker at køre i. 

Ønsker du, at have en branchekendt og kompetent revisor med på råd ved valg af bilordning?
Hos Redmarks sundhedsafdeling har vi mange års erfaring som sparringspartner i forbindelse med overvejelserne omkring valg af den mest fordelagtige bilordning for den enkelte klinikejer.
For nærmere info, kontakt Statsautoriseret revisor Kai Ambrosius på tlf. 20 27 20 89 eller på ka@redmark.dk.

Tak for din tilmelding

Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev, og du vil løbende modtage relevante nyheder om regnskab,revision, skat, moms, afgifter og økonomi generelt. Herudover vil du modtage løbende nyheder om Redmark.

Læs mere om Redmark på vores hjemmeside, og husk på, at du altid er velkommen til at kontakte os.

icon-close