9. august 2019

Ejendom i udlandet

Hvis man er dansk statsborger og er bosiddende i Danmark, er man fuldt skattepligtig til Danmark af alle sine indkomster – uanset om disse hidrører fra Danmark eller fra udlandet.

Det er efterhånden blevet mere almindeligt for danske statsborgere at erhverve en feriebolig i udlandet. Erhvervelse af en ejendom i udlandet medfører derfor, at der skal betales dansk ejendomsværdiskat efter danske regler. Der gives dog et nedslag for den skat, der er betalt i udlandet.

Ejendommen skal registreres på samme vilkår som danske ejendomme, hvilket betyder, at ejendomsværdien skal indberette til Skat.

Hvis man udlejer sin udenlandske ejendom, skal et eventuelt overskud af udlejningen oplyses som udenlandsk indkomst på den danske selvangivelse.

Udenlandske bankkonti og eventuelle renteafkast heraf skal oplyses til de danske skattemyndigheder. Udenlandske pengeinstitutter har ikke de samme oplysningsforpligtelser, som gælder for danske penge- og kreditinstitutter. Skatteyderen skal derfor selv sørge for at give de faktuelle oplysninger.

Da de skattemæssige forhold er forskellige, og kan være mere eller mindre komplicerede, alt afhængig af hvilket land ferieboligen er beliggende i, anbefales det at inddrage sin skatterådgiver. I Redmark har vi kompetencerne og et internationalt netværk, som vil kunne yde den kompetente rådgivning.

Tak for din tilmelding

Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev, og du vil løbende modtage relevante nyheder om regnskab,revision, skat, moms, afgifter og økonomi generelt. Herudover vil du modtage løbende nyheder om Redmark.

Læs mere om Redmark på vores hjemmeside, og husk på, at du altid er velkommen til at kontakte os.

icon-close