12. april 2019

Derfor giver bruttotræksordninger på sundhedsbehandlinger god mening

Bruttotræksordninger er fleksible aftaler om medarbejdernes lønpakker. Bruttotræksordninger kan indgås enten individuelt med den enkelte medarbejder eller med alle virksomhedens medarbejdere således, at medarbejderen i en periode – typisk 12 måneder – accepterer en nedgang i bruttolønnen mod i stedet at få stillet et eller flere specifikke personalegoder til rådighed. Fordi der er tale om nedgang i bruttolønnen – altså før skattetræk – så anses personalegodet for at være stillet til rådighed af arbejdsgiveren fremfor at være anskaffet af medarbejderen med beskattede midler.

Af: Jens Pedersen, Partner, Skat, Redmark Skatteafdeling

Hvilke personalegoder?

Bruttotræksordninger giver særlig god mening, når de parres op med personalegoder, der enten er helt skattefritaget eller som i øvrigt er skattemæssigt gunstigt behandlet.

Som eksempler på skattefrie personalegoder kan nævnes arbejdsgiverbetalt uddannelse, arbejdsgiverbetalt datakommunikation og arbejdsgiverbetalt sundhedsbehandling, der medfører forebyggelse eller behandling af arbejdsrelaterede skader.

Fri telefon er et eksempel på et personalegode, hvor den skattepligtige værdi (DKK 2.800 i 2019) kan være lavere end de faktiske udgifter, og hvor der derfor kan være en skattemæssig fordel ved at bruge bruttotræksordninger.

Sundhedsbehandlinger

Det er skattefrit for medarbejderne, når arbejdsgiveren betaler for sundhedsbehandlinger, der har til formål at forebygge eller behandle arbejdsrelaterede skader.

Det er en betingelse for skattefriheden, at der er en konkret arbejdsmæssig begrundelse for, at arbejdsgiveren betaler sundhedsudgiften for medarbejderen. Det betyder, at der skal være en årsagssammenhæng mellem arbejdet og den skade, som der forebygges eller behandles imod.

Skattefriheden omfatter både fysiske og psykiske arbejdsskader. Skattefriheden omfatter principielt alle typer sundhedsbehandlinger, når blot formålet er at forebygge og behandle arbejdsrelaterede skader.

For medarbejdere, der har kontorarbejde og bruger en stor del af arbejdsdagen foran en computer, er det derfor muligt skattefrit at få massage for at modvirke deraf følgende muskel- og ledskader. Det er ikke et krav for skattefriheden, at medarbejderen tilhører en bestemt risikogruppe og dermed er særligt disponeret for muskel- og ledskader.

På samme måde kan forebyggelse og behandling af arbejdsrelateret stress være skattefrit for medarbejderne, da det anses for at være forebyggelse af en arbejdsrelateret sygdom

Kontakt Redmark for at høre mere om bruttotræksordninger. Vi kan beskrive, hvilke betingelser bruttotræksordninger skal opfylde, og vi kan fortælle om de forskellige personalegoder, som det giver mening at parre med et bruttotræk.

Her kan du læse Redmarks brochure om personalegoder >>

Tak for din tilmelding

Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev, og du vil løbende modtage relevante nyheder om regnskab,revision, skat, moms, afgifter og økonomi generelt. Herudover vil du modtage løbende nyheder om Redmark.

Læs mere om Redmark på vores hjemmeside, og husk på, at du altid er velkommen til at kontakte os.

icon-close