Forsyningsvirksomheder

Hos Redmark er vi rådgivere for vandforsyninger og varmeforsyninger Forsyningsvirksomheder

Forsyningsområdet er påvirket af kompleks lovgivning og konstant forandring. De løbende ændringer i skatte- og afgiftslovgivningen samt øget fokus på effektivisering stiller konstant forsyningsvirksomhederne overfor nye udfordringer. Forsyningsvirksomhederne oplever samtidig øgede krav til detaljeret rapportering, der giver udfordringer på det administrative plan.

Branchen stiller derfor krav om en omfattende specialviden og adgang til kompetente rådgivere og sparringspartnere. Vi har i Redmark samlet disse kompetencer i vores Forsyningsafdeling.

Vandforsyning

Redmarks Forsyningsafdeling er specialister i vandforsyningers økonomiske forhold. Dette gælder både den store vandforsyning, der er omfattet af fyldige reguleringer i vandsektorloven og tilhørende bekendtgørelser, og det lille vandværk hvis primære reguleringsramme er vandforsyningsloven med lovens bestemmelse om hvile-i-sig-selv og værkets vedtægter og regulativ.

Dette betyder, at vi naturligvis altid er opdaterede på den gældende lovgivning for både små og store vandværker og på baggrund heraf kan assistere og rådgive vandværkerne ved udarbejdelsen af årsrapporten og tilrettelæggelsen af værkets økonomi.

Vores rådgivning til vandforsyninger er altid målrettet og skræddersyet til det enkelte vandværk. Der er stor forskel på udfordringerne for det store og det lille vandværk. Derfor har vi bevidst fravalgt standardløsninger i vores rådgivning. Vi lytter til driftsleder og bestyrelse inden vi kommer med vores bidrag til opgaveløsningen.

Varmeforsyning

Redmarks Forsyningsafdeling er specialister i varmeforsyningers økonomi. Det gælder både kraftvarmeværket, der er skattepligtig af hele sin drift og det rent varmeproducerende varmeværk, der som udgangspunkt er fritaget for skattepligt.

Dette betyder, at vi naturligvis altid er opdaterede på den gældende lovgivning for varmeværker og på baggrund heraf kan assistere og rådgive varmeværkerne ved udarbejdelsen af årsrapporten og tilrettelæggelsen af værkets økonomi.

Vores rådgivning til varmeforsyninger er altid målrettet og skræddersyet til det enkelte varmeværk. Der er stor forskel på eksempelvis de afgiftsmæssige udfordringer afhængig af brændsel. Herudover giver forskelle i organisation og administration et naturligt behov for en differentieret rådgivning og assistance.  Vores rådgivning indbefatter derfor ikke standardløsninger, men er tilpasset den enkelte varmeforsynings behov og ønsker. Vi lytter til driftsleder og bestyrelse inden vi kommer med vores bidrag til opgaveløsningen.

Kontaktpersoner

Frank Nørgaard
Aalborg

Frank Nørgaard

Partner, Statsautoriseret revisor +45 41 86 56 51
Thomas Pedersen
Aalborg

Thomas Pedersen

Statsautoriseret revisor +45 41 86 57 46

Redmark kan bl.a. hjælpe dig med

icon-checkmark

Drifts- og likviditetsbudgettering

icon-checkmark

Finansiering generelt samt af nye aktiviteter

icon-checkmark

Optimering og effektivisering af værkets drift

icon-checkmark

Investeringskalkuler

icon-checkmark

Assistance til bogholderi

icon-checkmark

Afgiftsrådgivning

icon-checkmark

Skatte- og afgiftsmæssig rådgivning

icon-checkmark

Sparring ved tilrettelæggelse af forretningsgange og interne kontroller

icon-checkmark

Indberetning af budget, priser og priseftervisning til Energitilsynet

icon-checkmark

Fusion af forsyninger

Book et møde

Eller ring på 98 18 33 33

Som en af Danmarks største rådgivnings- og revisionsvirksomheder er Redmark en moderne, effektiv og dynamisk virksomhed. Vi er landsdækkende og har kontorer i Aalborg, Aarhus og København. Mere end 240 medarbejdere arbejder hver dag på at skabe værdi for vores kunder – Læs mere >>

Aalborg
+45 98 18 33 33
aalborg@redmark.dk

Find kontakt

Aarhus
+45 86 13 31 00
aarhus@redmark.dk

Find kontakt

København
+45 39 16 36 36
copenhagen@redmark.dk

Find kontakt

Tak for din tilmelding

Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev, og du vil løbende modtage relevante nyheder om regnskab,revision, skat, moms, afgifter og økonomi generelt. Herudover vil du modtage løbende nyheder om Redmark.

Læs mere om Redmark på vores hjemmeside, og husk på, at du altid er velkommen til at kontakte os.

icon-close