Fonde og foreninger

Hos Redmark tilbyder vi revision og specialiseret rådgivning til fonde og foreninger Fonde og foreninger

Hos Redmark servicerer vi en række ikke erhvervsdrivende (almindelige) fonde og erhvervsdrivende fonde samt forskellige typer af foreninger/organisationer.

Kendetegnet for fonde og foreninger er, at de er omfattet af speciallovgivning. Derfor har vi i Redmark samlet en gruppe af medarbejdere og partnere, som har særligt kendskab til sådan en regulering.

Vi har stor erfaring med revision og rådgivning af fonde og foreninger, hvor vi favner bredt, fra den lille familiefond til den store brancheforening.

Vi vil altid være fagligt opdaterede og deltager i et bredt udvalg af kurser indenfor området.

Vi har særligt erfaring med:

  • Erhvervsdrivende fonde
  • Ikke-erhvervsdrivende fonde
  • Brancheforeninger
  • Idrætsforeninger
  • Foreninger i øvrigt
     

Særligt for erhvervsdrivende fonde
Pr. 1. januar 2015 trådte den nye erhvervsfondslov i kraft, hvorfor der er stor fokus på de erhvervsdrivende fonde og tilpasninger af årsrapport og vedtægter i henhold til loven. Med lovændringerne er fondsloven kommet tættere på reglerne vi kender fra selskabsloven, men der er også indført særlige krav til bestyrelsens sammensætning, pligter og regnskabsaflæggelse. De erhvervsdrivende fonde er nu omfattet af anbefalinger om god fondsledelse, således der er stor fokus på bestyrelsens ansvar og arbejde.

Ændringer af skattereglerne for fonde
På fondsområdet er der de seneste år sket en række justeringer af lovgivningen, herunder særligt ændringer vedrørende konsolideringsfradrag og uddelinger.

Fokus på projektregnskaber, forvaltningsrevision og moms/afgifter
Vi har erfaret, at mange fonde og særligt foreninger ofte håndterer projekter, hvortil der ydes tilskud. Sådanne tilskud bliver som udgangspunkt omfattet af forvaltningsrevision, hvor revisor skal bekræfte at forvaltningen af de modtagne midler er sket i henhold til formål. Vi har erfaringer med at udføre forvaltningsrevision og kan påtage os sådanne revisionsopgaver. Et andet ofte overset område er moms og afgifter, hvor vi har erfaret, at fonde og foreninger bør indhente rådgivning. Vi har hos Redmarks skatteafdeling momseksperter, som kan rådgive om sådanne særlige momsmæssige forhold.

Specialiseret rådgivning til fonde og foreninger

Med de ændrede krav til såvel regnskabs- og skattelovgivningen samt til fondsloven er det vigtigt, at bestyrelserne i vores danske fonde og foreninger forholder sig hertil. Vi anbefaler, at der søges rådgivning og sparring for at efterleve de konstant stigende krav. Med vores fokus på området vil vi kunne indgå i en god og konstruktiv drøftelse af de specifikke fondes og foreningers situationer.

Kontaktpersoner

Henrik J. Thomsen
København

Henrik J. Thomsen

Partner, Statsautoriseret revisor +45 41 96 58 93

Redmark kan bl.a. hjælpe dig med

icon-checkmark

Revision og udarbejdelse af årsregnskaber

icon-checkmark

Skattemæssig assistance, herunder opgørelse af skattepligtig indkomst

icon-checkmark

Momskompensation til godkendte foreninger

icon-checkmark

Rådgivning vedrørende opgørelse af moms og afgifter

icon-checkmark

Revision af tilskudsregnskaber, herunder forvaltningsrevision

Book et møde

Eller ring på 98 18 33 33

Som en af Danmarks største rådgivnings- og revisionsvirksomheder er Redmark en moderne, effektiv og dynamisk virksomhed. Vi er landsdækkende og har kontorer i Aalborg, Aarhus og København. Mere end 240 medarbejdere arbejder hver dag på at skabe værdi for vores kunder – Læs mere >>

Aalborg
+45 98 18 33 33
aalborg@redmark.dk

Find kontakt

Aarhus
+45 86 13 31 00
aarhus@redmark.dk

Find kontakt

København
+45 39 16 36 36
copenhagen@redmark.dk

Find kontakt

Tak for din tilmelding

Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev, og du vil løbende modtage relevante nyheder om regnskab,revision, skat, moms, afgifter og økonomi generelt. Herudover vil du modtage løbende nyheder om Redmark.

Læs mere om Redmark på vores hjemmeside, og husk på, at du altid er velkommen til at kontakte os.

icon-close